Raport bieżący ESPI: 2/2020

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 8 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 8 czerwca 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 08 16 2020.pdf (rozmiar 443 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu