Jak wyglądała wymiana doświadczeń?

W dniach 3-4 czerwca 2019 nasi specjaliści Bernadeta Szwarc i Marek Czubaszek uczestniczyli w warsztatach dotyczących projektów reorganizacji uprawnień w siedzibie Akquinetu w Dortmundzie. Każde takie spotkanie jest niezwykle wartościowe i bardzo efektywne.
W ciągu dwóch dni wspólnie ze współpracownikami z Niemiec omawiali tematy związane z prowadzeniem projektów, dzieli się doświadczeniami, poruszając kwestie wykorzystania narzędzi SAST w celu optymalizacji projektów.

Jakie były główne tematy poruszane podczas warsztatów?


Podczas warsztatów Bernadeta i Marek wraz z kolegami z Niemiec omawiali:

 • poszczególne fazy projektu,
 • najlepsze praktyki w zakresie przygotowania klienta do projektu,
 • wymaganą dokumentację oraz metodologię prowadzenia projektu.

Dodatkowo wymienili się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk przeprowadzania projektów oraz użycia odpowiednich funkcjonalności narzędzi SAST, które optymalizują projekt.

Inne zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • najczęściej zadawane pytania przez klientów w każdej fazie projektu,
 • co należy wziąć pod uwagę podczas oszacowywania czasochłonności prac,
 • które narzędzia są szczególnie pomocne podczas projektu,
 • podział ról i odpowiedzialności w projekcie.

Wnioski po spotkaniu w Dortmundzie

 • Każdy dodatkowy wysiłek włożony w fazie planowania projektu daje owoce w kolejnych fazach projektu, przede wszystkim przy starcie produkcyjnym.
 • Start produkcyjny nie jest straszny – należy tylko przygotować szczegółowe instrukcje dla klienta, czego może oczekiwać i jak działa nasze wsparcie produkcyjne.
 • Narzędzia SAST usprawniają nie tylko projekt reorganizacji uprawnień ale również utrzymanie bezkonfliktowego (SoD) stanu uprawnień na systemie w fazie postprojektowej.
  Wiemy jak przygotować klienta do używania narzędzi w obu przypadkach.

autor: /Bernadeta Szwarc/