Informacje dla inwestorów oraz mediów

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy. 

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A., Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy.
W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A. 

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A.

Podstawowe dane finansowe

 2020 r.2019 r.
Przychody ze sprzedaży 4 692 5522 662 977
Wynik ze sprzedaży344 758-64 477
Wynik operacyjny 57 404-63 002
Zysk (strata) brutto20 782-69 525
Zysk (strata) netto44 525-66 072
Aktywa razem7 618 881769 440
Kapitał podstawowy4 387 760666 000
Kapitał własny3 393 638-372 647
Zobowiązania krótkoterminowe3 795 1861 125 691
Zobowiązania długoterminowe180 000
Liczba akcji43 877 6006 660 000
Dane roczne w PLN.

Notowania Lukardi S.A. na NewConnect

Sprawdź notowania spółki

Jesteś inwestorem
lub przedstawicielem mediów potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami
poprzez formularz kontaktowy lub: 

jacek.grobel@lukardi.com
+48 662 246 465

Pliki do pobrania

Brandbook (Księga znaku)
Pobierz plik PDF
Logo Lukardi
Pobierz plik PNG

Dane firmy

NIP 5213683072
REGON 360098885
KRS 0000545448
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 5 850 346,60 złotych
Wysokość kapitału wpłaconego 5 850 346,60 złotych
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez BrandUP!