Raport 27/2022 – Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Reading time: < 1 min.
Katarzyna

Raport 27/2022
Tytuł:

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariuszy w trybie art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 października 2022 roku.

Na podstawie art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik dwóch Akcjonariuszy żądał przekazania przez Zarząd Spółki informacji o celu podjęcia uchwały nr 3 (uchwała dotycząca zmiany akcji imiennych serii B, E oraz F na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki) wraz z planowanym harmonogramem działania co do akcji pozbawionych uprzywilejowania.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent publikuje treść odpowiedzi, którą Emitent udzielił akcjonariuszom.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Pismo - 428ksh

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with