Raport 6/2021

Tytuł:

Korekta raportu nr 29/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 29/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku.

Przyczyną korekty jest wstępna analiza danych finansowych Emitenta na potrzeby badania sprawozdania finansowego za 2020 r., które wykazało konieczność konsolidacji wyników spółki zależnej Aq solutions Kft (Węgry) i spółki stowarzyszonej Rekruteo.com Sp. z o.o.

Dodatkowo zaktualizowano akcjonariat Emitenta.

W załączeniu prawidłowy raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Lukardi – Raport okresowy za III kw. 2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu