Raport: 13/2020

Tytuł:

Uzupełnienie do rb 10/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Lukardi S.A. w uzupełnieniu do rb 10/2020 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Pawle Turno.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

CV Paweł Turno.pdf (rozmiar 219 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu