Raport ESPI 3/2020 - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Reading time: 2 min.
Tomasz Jurgielewicz

Raport bieżący ESPI: 3/2020

Tytuł:

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h"), Zarząd Lukardi S.A. (dalej: "Lukardi S.A.") zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Tęczowej 3, 60-275 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410905, kapitał zakładowy 60.000,00 złotych, NIP 7773224142 (dalej „Akquinet”). Łączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Lukardi całego majątku Akquinet w zamian za akcje, które Lukardi S.A. wyda wspólnikom Akquinet. Połączenie nastąpi zgodnie z warunkami planu połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych www.lukardi.com oraz www.lukardi.com zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze wskazanymi poniżej dokumentami w terminie od 6 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku, w nowej siedzibie Lukardi w Poznaniu przy ulicy Tęczowej 3:
a) plan połączenia,
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,
c) projekt uchwał o połączeniu spółek,
d) projekt zmian umowy spółki przejmującej,
e) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie planu połączenia,
f) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień.
g) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych;
h) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

O podjęciu decyzji o połączenia spółki przejmującej ze spółką przejmowaną, Lukardi S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Plan połączenia Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. został opublikowany w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty - Prezes Zarządu
Jacek Karnat - Członek Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Made with