Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Raport 18/2020 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna:...

czytaj dalej

Raport 7/2019 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok

Raport: 7/2019 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2...

czytaj dalej

Raport 21/2018 – Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport: 21/2018 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 15/2020 – Zmiana adresu Emitenta.

Raport: 15/2020 Tytuł: Zmiana adresu Emitenta. Zarząd Lukardi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Emitenta. Nowy...

czytaj dalej

Raport 11/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 11/2020 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że pan Wojciech Ryguła w dniu 8 czerwca 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 14/2020 Zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A.

Raport bieżący ESPI: 14/2020 Tytuł: Zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A. na odnowienie usługi maintenance (usługa opieki...

czytaj dalej