Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Raport 18/2020 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna:...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 2/2021 – Rezygnacja Członka Zarządu Lukardi S.A.

Raport: 2/2021 Tytuł: Rezygnacja Członka Zarządu Lukardi S.A. Zarząd Lukardi S.A.  informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Pan Jacek Karnat złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3...

czytaj dalej

Raport 28/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 28/2020 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że pan Robert Lange w dniu 27 października 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7...

czytaj dalej

Raport 23/2020 – Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.

Raport 23/2020 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie §7b Statutu Spółki oraz uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 1/2021 – Zawarcie umowy z PGNIG S.A.

Raport bieżący ESPI 1/2021 Tytuł: Zawarcie umowy z PGNIG S.A. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy na świadczenie wsparcia informatycznego z Polskie Górnictwo...

czytaj dalej