Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Raport 18/2020 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna:...

czytaj dalej

Raport 7/2019 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok

Raport: 7/2019 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 28/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 28/2020 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że pan Robert Lange w dniu 27 października 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7...

czytaj dalej

Raport 23/2020 – Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.

Raport 23/2020 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie §7b Statutu Spółki oraz uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie...

czytaj dalej

Raport 15/2020 – Zmiana adresu Emitenta.

Raport: 15/2020 Tytuł: Zmiana adresu Emitenta. Zarząd Lukardi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Emitenta. Nowy...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 21/2020 – Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.

Raport bieżący ESPI 21/2020 Tytuł: Umowa inwestycyjna spółki powiązanej. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. informuje, że spółka Rekruteo.com Sp. z o.o. będąca spółką powiązaną z LUKARDI S.A. podpisała w dniu dzisiejszym Umowę Inwestycyjną z BRAVE SEED FUND...

czytaj dalej