Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 12/2021 – Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok.

Raport 12/2021 Tytuł: Raport roczny za 2020 rok. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Lukardi S.A. za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa...

czytaj dalej

Raport 11/2021 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2020 rok.

Raport 11/2021 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2020 rok. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta Podstawa prawna:...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 21/2021 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport: 21/2021 Tytuł: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 1 września 2021 roku Pan Tomasz Mieczysław Szadkowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 września 2021 r. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7...

czytaj dalej

Raport 10/2021 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Raport: 10/2021 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 maja 2021 roku, Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w (08-110) Siedlcach, ul. Piaski...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 5/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący ESPI 5/2021 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia...

czytaj dalej