Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty ESPI

Walne zgromadzenia

Raporty okresowe

16 maja 2022
Raport 13/2022 – Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku.
Czytaj dalej
16 lutego 2022
Raport 7/2022 – Korekta raportu nr 5/2022 – „Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2021 roku.”
Czytaj dalej
14 lutego 2022
Raport 5/2022 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2021 roku.
Czytaj dalej
9 lutego 2022
Raport 4/2022 – Korekta raportu nr 29/2021 – „Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2021 roku.”
Czytaj dalej
9 lutego 2022
Raport 3/2022 – Korekta raportu nr 19/2021 – „Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2021 roku.”
Czytaj dalej
15 listopada 2021
Raport 29/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2021 roku.
Czytaj dalej
16 sierpnia 2021
Raport 20/2021 - Korekta raportu nr 18/2021 – „Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.”
Czytaj dalej
14 sierpnia 2021
Raport 19/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2021 roku.
Czytaj dalej
13 sierpnia 2021
Raport 18/2021 – Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.
Czytaj dalej

Raporty bieżące

28 kwietnia 2022
Raport 12/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
Czytaj dalej
26 kwietnia 2022
Raport 11/2022 – Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
Czytaj dalej
26 kwietnia 2022
Raport 10/2022 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO na rynku NewConnect oraz w zakresie bieżącego współdziałania.
Czytaj dalej
1 kwietnia 2022
Raport 9/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 28 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
15 marca 2022
Raport 8/2022 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
Czytaj dalej
15 lutego 2022
Raport 6/2022 – Podjęcie działań w zakresie koniecznej korekty raportu kwartalnego Lukardi S.A. za IV kwartał 2021 roku.
Czytaj dalej
19 stycznia 2022
Raport 2/2022 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Emitenta.
Czytaj dalej
18 stycznia 2022
Raport 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Czytaj dalej
10 listopada 2021
Raport 28/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku. LUKARDI Spółka Akcyjna
Czytaj dalej

Raporty ESPI

28 kwietnia 2022
Raport 13/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Czytaj dalej
13 kwietnia 2022
Raport ESPI 12/2022 - Zbycie akcji Spółki przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Czytaj dalej
1 kwietnia 2022
Raport ESPI 11/2022 – Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 dotyczącego zwołania NWZ Lukardi S.A. na 28 kwietnia 2022 r.
Czytaj dalej
1 kwietnia 2022
Raport ESPI 10/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 28 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
23 marca 2022
Raport 9/2022 - Podpisanie umowy przez spółkę zależną SI-eCommerce Sp. z o.o.
Czytaj dalej
23 lutego 2022
Raport ESPI 8/2022 - Nabycie akcji Spółki przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Czytaj dalej
21 lutego 2022
Raport ESPI 7/2022 - Zbycie akcji Spółki przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Czytaj dalej
21 lutego 2022
Raport ESPI 6/2022 - Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Czytaj dalej
1 lutego 2022
Raport 5/2022 - Otrzymanie zlecenia od OpenText Corporation.
Czytaj dalej

Walne zgromadzenia

1 kwietnia 2022
Raport ESPI 11/2022 – Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 dotyczącego zwołania NWZ Lukardi S.A. na 28 kwietnia 2022 r.
Czytaj dalej
1 kwietnia 2022
Raport ESPI 10/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 28 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
5 października 2021
Raport ESPI 16/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 2 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
11 czerwca 2021
Raport ESPI 6/2021 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Czytaj dalej
2 czerwca 2021
Raport ESPI 5/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Czytaj dalej
6 sierpnia 2020
Raport ESPI 16/2020- Ogłoszenie o zwołaniu WZ Lukardi S.A. na 16 września wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
8 maja 2020
Raport ESPI 2/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Czytaj dalej
23 października 2019
Raport ESPI 11/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Czytaj dalej
1 lipca 2019
Raport ESPI 4/2019 - Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
Czytaj dalej
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez BrandUP!