Raport 8/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport: 8/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...


Raport 5/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Raport: 5/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok....


Raport 4/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2019 r.

Raport: 4/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw....


Raport 3/2019 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 3/2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki...


Raport 1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport: 1/2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku...


Raport 19/2018 - Korekta rb.18/2018 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 19/2018 Tytuł: Korekta rb.18/2018 - Powołanie członków Zarządu na...


Raport 18/2018 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 18/2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję...


Raport 17/2018 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport: 17/2018 Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd...


Raport 16/2018 - Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej

Raport: 16/2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd...