Raport bieżący ESPI: 12/2017

Tytuł:

Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynęło od pana Jacka Karnata – członka zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Tabela wg MAR – Jacek Karnat (rozmiar: 9 kB)

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu