Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
Konferencja Migracja do S/4HANA - Warszawa 5 czerwca
Zapisz się
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
Konferencja Migracja do  S/4HANA - Warszawa 5 czerwca
Zapisz się

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy informacje o użytkownikach gdy korzystają z naszej strony internetowej lub powiązanych usług oraz w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy też, jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Informacje o administratorze danych osobowych.

Spółka Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000545448, NIP: 5213683072, REGON: 360098885 (zwana dalej: „Lukardi S.A.”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”).

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych tradycyjną drogą korespondencyjną pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań lub drogą mailową pod adresem: kontakt@lukardi.com.

2. Podstawowe zasady związane z ochroną danych.

Lukardi S.A. odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • przestawiać Państwu informacje, w tym informacje handlowe, na temat świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umożliwić Państwu zadawanie pytań dotyczących naszej oferty i udzielać odpowiedzi na nie;
 • przedstawiać Państwu informacje związane z procesem ofertowania;
 • umożliwić Państwu wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami;
 • umożliwić Państwu subskrypcję newslettera lub innych kanałów informacji o produktach i usługach Lukardi S.A.;
 • umożliwić Państwu udział w webinariach oraz innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez Lukardi.SA.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli realizować powyższe cele. Uczestnicząc w procesie rekrutacji, dobrowolnie podają nam Państwo swoje dane osobowe. Jeżeli jednak ubiegacie się Państwo o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, niepodanie danych osobowych w zakresie wymienionym w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa aplikacji. Podanie innych danych osobowych niż tam wymienione odbywa się wyłącznie z Państwa inicjatywy i za Państwa zgodą, a ich niepodanie nie będzie mieć dla Państwa negatywnych konsekwencji.
W przypadku ubiegania się przez Państwa o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – samodzielnie kształtują Państwo katalog przekazywanych nam danych osobowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są następujące:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy wyrazili Państwo zgodę (np. w celu otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego; w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym);
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy lub wykonania łączącej nas umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie statystyk, analizowanie danych w celu usprawnienia świadczonych usług, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, cele administracyjne wewnątrz grupy kapitałowej).

4. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych.

Informacje ogólne

Zapewniamy aby każda osoba korzystająca z usług Lukardi S.A. posiadała kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, które nam przekazuje. Uzyskane, w ten sposób dane o użytkowniku są wykorzystywane tylko w celach niezbędnych dla świadczonych przez nas usług.

Na stronie internetowej www.lukardi.com, mogą być zamieszczane linki, które będą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe (np. na strony Partnerów współpracujących z Lukardi S.A.). W przypadku zewnętrznych stron internetowych, których nie jesteśmy administratorami może obowiązywać inna polityka prywatności. Przed podaniem danych osobowych na tych stronach i na potrzeby administratorów tych stron zalecamy, aby zapoznać się z obowiązującą na nich polityką prywatności. 

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną Lukardi S.A. może korzystać także z zewnętrznych stron internetowych np. stron internetowych swoich Partnerów. Przykładem mogą być nasze formularze aplikacji o pracę, które są zamieszczane na stronach naszych Partnerów. Zapewniamy, że wszelkie podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji naszych usług dają gwarancje należytej ochrony danych, o czym więcej informacji można znaleźć w § 6 niniejszej Polityki prywatności.

Informacje na temat funkcjonalności strony internetowej www.lukardi.com

Pliki cookie 

Pliki cookie wykorzystywane są po to, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej.
W szczególności aby utrzymać ciągłość sesji, zapamiętywać ustawienia takie jak układ strony. Plików cookie możemy używać także aby dostosować zawartość strony internetowej do użytkownika np. w celu rozpoznania jego urządzenia i dopasowania sposobu wyświetlania strony oraz tworzenia danych statystycznych, które pozwolą nam optymalizować strukturę i zawartość strony w sposób korespondujący z preferencjami użytkowników. 

Bez Państwa zgody instalujemy tylko niezbędne pliki cookie tj. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony. Na instalowanie pozostałych rodzajów tj. służących tworzeniu danych statystycznych czy dopasowywaniu wyświetlanych treści,  musicie Państwo wyrazić zgodę. Podjęte w tym zakresie decyzje możecie Państwo w każdej chwili zmienić. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Użytkownik może w ten sposób zablokować zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku całkowitego zablokowania plików cookie, pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej www.lukardi.com może nie być możliwe. 

Google Analytics i Open Tracker

Pliki cookie umożliwiają działanie narzędzi do pomiarów statystyk. Na naszej stronie wykorzystujemy Google Analytics oraz Open Tracker, które pomagają nam zdobyć informacje i analizować je pod kątem wykorzystywanych przeglądarek, liczby odwiedzin strony oraz dają możliwość mierzenia skuteczności kampanii marketingowych.

Informacje uzyskane dzięki Google Analytics i Open Tracker służą do ciągłego ulepszania naszej strony pod kątem użytkowników. Użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Facebook

Pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk na Facebooku. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych. Informacje uzyskane dzięki statystykom Facebooka służą do ciągłego ulepszania naszej strony. Dane osób, które polubiły profil biznesowy Lukardi, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • korespondencji prowadzonej przez dostępny na Facebooku Messenger;
 • komentowanie postów na profilu Lukardi.

Dane osób, które polubiły profil Lukardi nie będą wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu (szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności na portalu Facebook znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.)

Formularze kontaktowe

Za pośrednictwem strony www.lukardi.com można skorzystać z formularzy kontaktowych w celu wysłania zapytania lub wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe pozyskane w ten sposób zostaną wykorzystane w powyższych celach oraz tylko i wyłącznie za zgodą osoby kontaktującej się.

5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym w formie profilowania).

6. Informacje o podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Lukardi S.A. może powierzyć dane osobowe podmiotom trzecim, w tym swoim współpracownikom oraz spółkom z grupy Lukardi tylko i wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie gdy jest to niezbędne dla realizacji celu, w którym dane zostały zgromadzone oraz podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.  Lukardi S.A. dba o to, aby przekazanie danych osobowych innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż sami stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.

Przykładowo, Państwa dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, kurierskie, informatyczne, statystyczne, księgowe, rekrutacyjne. Jeżeli będzie wymagało tego od nas prawo, Państwa dane mogą zostać ujawnione takim podmiotom jak sądy lub organy ścigania.

7. Informacje o możliwości przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

Mając na uwadze opisaną wyżej współpracę z dostawcami narzędzi i serwisów społecznościowych Google oraz Facebook, Państwa dane mogą być przetwarzane przez te podmioty poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – z uwagi na to, że siedziby tych podmiotów znajdują się w USA. Jednocześnie informujemy, ze podmioty te zobowiązały się przestrzegać zasad należytej ochrony danych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 

8. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu.

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jeżeli Lukardi S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • udzielonej zgody - okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania; przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody albo przez 12 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, celem obrony przed roszczeniami (chyba, że wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – wówczas dane mogą być przez nas wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych do momentu wycofania zgody);
 • uzasadnionego interesu Lukardi S.A. jakim jest dozwolona działalność marketingowa, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych archiwizacja dokumentów – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w związku z koniecznością podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek tej osoby - okres przetwarzania danych trwa przez czas realizacji umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 • obowiązujących przepisów prawa np. w związku z przechowywaniem dokumentów księgowych - okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Lukardi S.A. przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.

9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Każdemu użytkownikowi przysługują poniższe prawa:

 • prawo do otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła otrzymaliśmy dane, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane, a także jakim podmiotom są udostępniane;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • jeżeli dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lukardi S.A. lub przez stronę trzecią (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług) – prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub jeśli będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na tej zgodzie. Wycofanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody będzie uznane za nielegalne. Podobnie, przetwarzanie danych osobowych osoby, która wycofała zgodę będzie legalne jeśli, mimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać dane osobowe na innej podstawie niż zgoda albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.

Wnioski związane z realizacją praw, o których mowa wyżej, mogą Państwo przesłać na nasz adres e-mailowy: kontakt@lukardi.com, lub pisemnie na adres siedziby Lukardi S.A.. Na każdy wniosek związany z realizacją ww. praw odpowiemy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 miesiąca, nawet, jeśli w takim czasie nie będzie możliwe zrealizowanie żądania wniosku. W takim przypadku poinformujemy o podjętych działaniach. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

11. Zmiany z Polityce Prywatności.

Lukardi S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2024. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity