Raport: 11/2016

Tytuł:

Zawarcie umowy w zakresie usług IT

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. Spółka podpisała umowę z firmą Technology Space S.A. z siedzibą w Warszawie („Zleceniodawca”). Technology Space jest dostawcą rozwiązań w zakresie: systemów backupu, archiwizacji danych, wysokiej dostępności, środowiska serwerowego i macierzowego, systemów wirtualnych, systemów bezpieczeństwa. Umowa określa ogólne zasady doradztwa przez Emitenta na rzecz zainteresowanych klientów w zakresie usług IT dotyczących kompleksowych rozwiązań informatycznych świadczonych przez Technology Space. Umowa została zawarta na okres 5-letni od dnia jej podpisania i będzie wykonywana na podstawie zleceń Emitenta wskazujących podmioty gospodarcze zainteresowane technologiami Zleceniodawcy. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zleceń ma charakter prowizyjny a Emitent szacuje, że wartość kontraktu ze Zleceniodawcą może wynieść ok. 20 mln zł w okresie 5-letnim. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach. Umowa została uznana za istotną, gdyż jej realizacja związana jest z rozwojem działalności prowadzonej przez Emitenta i będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu