Raport: 1/2016

Tytuł:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku,
Raport okresowy za I kwartał 2016 roku – 10 czerwca 2016 roku,
Raport okresowy za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku,
Raport okresowy za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku,
Raport roczny za 2015 rok – 15 czerwca 2016 roku.

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu