Raport: 12/2017

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego określonego w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku. Termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 będzie przypadał na dzień 31 maja 2017 r.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu