Raport: 15/2018

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Lukardi S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej:
1) Tomasz Szadkowski,
2) Jacek Chudziński,
3) Lech Mikołaj Dzierżawski,
4) Robert Lange,
5) Wojciech Ryguła.
Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu