Raport: 2/2017

Tytuł:

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2016 r.

Podstawa prawna:

pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016 r.pdf (rozmiar: 171 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu