Raport: 26/2016

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 grudnia 2016 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularzy do wykonania głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Ogłoszenie o NWZ_22122016.pdf (rozmiar: 525 kB)
Projekty uchwał NWZ 22122016.pdf (rozmiar: 575 kB)
Wzory pełnomocnictw formularzy.pdf (rozmiar: 640 kB)
Liczba akcji i rodzaj wg KSH.pdf (rozmiar: 337 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu