Raport: 3/2016

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2015r. Treść Raportu

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015 r., który zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2016 z dnia 26.01.2015 r. planowany był na dzień 12 lutego 2016 roku. W związku z pracami Spółki nad rocznym sprawozdaniem finansowym za 2015 r., nowa data publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015 r. ustalona zostaje na dzień 19 lutego 2016 roku.

Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu