Raport: 1/2020

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 14 lutego 2020 r.
Raport kwartalny za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny za III kw. 2020 roku: 16 listopada 2020 r.
Raport roczny za 2019 rok: 29 maja 2020 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu