Raport: 9/2017

Tytuł:

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.03.2017 r.

Treść Raportu okresowego:

Zarząd Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki, które odbyło się w dniu 08.03.2017 r. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. NWZ nie podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki a do poszczególnych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Protokół NWZ z dnia 8-go marca 2017 Akt Notarialny Rep A nr 1165/2017 Lukardi S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu