Raport bieżący ESPI: 1/2016

Tytuł:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf (rozmiar: 392.0 kB)
Wzory pełnomocnictw i formularze.pdf (rozmiar: 575.1 kB)
ZWZ SAPppeers projekty uchwał.pdf (rozmiar: 515.8 kB)
Liczba akcji i rodzaj wg KSH.pdf (rozmiar: 216.8 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu