Raport bieżący ESPI: 14/2017

Tytuł:

Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu B+R

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka” lub ”Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2016 z dnia 1.03.2017 r. informuje, iż po uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa laboratorium B+R w celu kompleksowego wsparcia kompetencyjnego”, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości poinformowała o braku spełnienia kryterium oceny formalnej i wniosek został odrzucony.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu