Raport bieżący ESPI: 3/2017

Tytuł:

Informacja dotycząca istotnej wartości z tytułu zrealizowanych usług informatycznych

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż na dzień 31 stycznia 2017 r. łączna wartość wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług informatycznych wykonywanych w formie podwykonawstwa dla spółki ABILE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekroczyła kwotę 1 mln 75 tys. zł brutto.
Przedmiotem świadczonych przez Spółkę usług są prace dotyczące konsultingu aplikacyjnego SAP oraz usług programowania z zakresu systemu SAP. Wynagrodzenie za realizację usług konsultingu oraz programowania jest zmienne i zależne od liczby zakontraktowanych godzin i stawek.
Wartość łącznego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług informatycznych została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż ma istotny wpływ na jej bieżącą i przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu