Raport bieżący ESPI: 5/2016

Tytuł:

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., celem połączenia jest uproszczenie dotychczasowych struktur organizacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych i obniżenie kosztów działalności, w szczególności poprzez obniżenie kosztów administracyjnych. Długookresowo, z uwagi na identyczny zakres działania obydwu spółek, połączenie pozwoli na uzyskanie synergii poprzez usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi i połączenie doświadczenia obydwu podmiotów. Zarząd Spółki podejmie działania służące realizacji powziętego zamiaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, informując o kolejnych etapach związanych z jego realizacją w oddzielnych raportach bieżących wraz z planem połączenia obu spółek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu