Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A. 
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Pan Krzysztof Luty jest menadżerem z blisko 20 letnim doświadczeniem w branży konsultingu i informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał zbierając doświadczenia w zakresie sprzedaży i obsługi klientów na różnych szczeblach organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą systemów klasy ERP. Od ponad 12 lat związany z ekosystemem technologii SAP. Od blisko 10 lat zarządza spółkami prawa handlowego w Polsce, współtwórca działających i rozwijających się z powodzeniem spółek w Polsce. Uczestniczył w wielu lokalnych i międzynarodowych projektach związanych z optymalizacją i automatyzacją procesów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach wielu branż należących do grona klientów takich firm jak IFS Industrial & Financial Systems, IDS Scheer czy też Capgemini.
Pan Krzysztof Luty jest do chwili obecnej:
Prezesem Zarządu spółki Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki Aniołowie Konsultingu sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki ECM Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Krzysztof Luty nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Luty pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Krzysztof Luty nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału administracji w Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Akademia Morska)

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
BIG Bank Gdański SA/ Bank Millennium – inspektor, kierownik oddziału Banku
Softbank SA – Key Account Manager
Siemens SBS – Key Account Manager
Spin Sp. z o.o. Dyrektor Sektora finansowego
Atena sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy i Dyrektor Oddziału Warszawa
Soflab Technology sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
SAP Polska sp. z o.o. – Account Executive

Pan Jacek Karnat w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:

SAPresources sp. z o.o. –  Prezes Zarządu, do 31.12.2017 r.;
Business Solutions Consulting sp. z o.o. –  Członek Zarządu, wspólnik do 06.2017 r.
2BEFLEX SP. Z O.O.- Prezes zarządu, wspólnik do chwili obecnej

Pan Jacek Karnat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Ikar Jacek Karnat, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Karnat pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Karnat nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Wykształcenie wyższe techniczne.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Obecnie:
Prezes Zarządu Soflab Technology sp. z o.o.
Prezes Zarządu Soflab Services sp. z o.o.

W przeszłości:
Konsultant Sofrecom Polska
QA manager Telekomunikacja Polska S.A

Pan Tomasz Szadkowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Szadkowski w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Soflab Technology sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Soflab Services sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Spotbeans sp. z o.o.; wspólnik;

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Szadkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Szadkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Wykształcenie wyższe  inżynierskie.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Obecnie:
Założyciel i Dyrektor Zarządzający Slavia Consulting LTD

W przeszłości:
Doradca Zarządu ds. Teleinformatyki Grupy Impel SA
Współtwórca (wraz z Jackiem Karnatem oraz Markiem Kapelańskim) SAPpeers sp. z o.o. Odpowiedzialny za konsulting oraz prowadzenie projektów wdrożeniowych prowadzonych przez spółkę. Współodpowiedzialny za sprzedaż w początkowym okresie istnienia spółki.

Od grudnia 2003 – niezależny konsultant SAP oraz Kierownik Projektów.

W ramach spółki Slavia Consulting rozwija produkty uzupełniające standardowe funkcjonalności rozwiązań SAP oraz jako spółka prowadzi działalność doradczą na rynkach europejskich, południowoamerykańskich (Argentyna) oraz Australii i Oceanii (Nowa Zelandia).

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lech Dzierżawski  nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lech Dzierżawski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce likwidacja podmiotu, w którym Pan Lech Dzierżawski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Lech Dzierżawski prowadzi działalność konkurencyjną jako Slavia Consulting LTD w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Lech Dzierżawski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej działającej na mocy prawa RP.

Pan Lech Dzierżawski  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne: planowanie i zarządzanie trzech uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, The Roger’s University (USA);

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Od 30 lat związany z planowaniem procesów inwestycyjnych, doradztwem inwestycyjnym, analizą systemów, budową nowych strategii, metod osiągania celów i środków na ich realizację, doborem narzędzi komunikacyjnych. Swoje umiejętności oferował radom nadzorczym i zarządom spółek tworzącego się rynku kapitałowego takich jak: AMS S.A., Emax S.A., ARAM-Grupa Sygnity S.A., Intermedica.

Pan Jacek Chudziński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Chudziński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Chudziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, mgr nauk ekonomicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

20 lat doświadczenia w branży ICT zdobytego w takich organizacjach, jak: Hogart, Computron Software Poland, EMC Computer Systems, Pervasive, Citrix Systems oraz Finnsoft.

Pan Robert Lange w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Finnsoft Sp. z o.o. Prezes Zarządu oraz udziałowiec od 2002 r.
Comtrust Sp. z o.o. Współzałożyciel oraz udziałowiec spółki od 2009 r.

Pan Robert Lange nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Robert Lange pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Robert Lange nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Zeto – Rodan sp. z o.o. – projektant programista
Biuro Maklerskie BPH S.A. – analityk
PKO Bank Polski S.A. – specjalista bankowy
Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. – specjalista
Dom Maklerski Banku BPS S.A. – kierownik projektu
EMCG sp. z o.o., partner
Minos S.A., partner
Pan Wojciech Ryguła w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
FTI Profit S.A. Członek Zarządu, współzałożyciel, do chwili obecnej,
Śląskie Kamienice S.A. Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,

Pan Wojciech Ryguła prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Ryguła nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Ryguła nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Wojciech Ryguła pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Wojciech Ryguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.