Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Łukasz Warzec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Rosiński
Robert Lange
Wojciech Ryguła
Adrian Ciszewski