Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Tomasz Szadkowski
Lech Mikołaj Dzierżawski
Jacek Chudziński
Robert Lange
Wojciech Ryguła