Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A. 
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Pan Krzysztof Luty jest menadżerem z blisko 20 letnim doświadczeniem w branży konsultingu i informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał zbierając doświadczenia w zakresie sprzedaży i obsługi klientów na różnych szczeblach organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą systemów klasy ERP. Od ponad 12 lat związany z ekosystemem technologii SAP. Od blisko 10 lat zarządza spółkami prawa handlowego w Polsce, współtwórca działających i rozwijających się z powodzeniem spółek w Polsce. Uczestniczył w wielu lokalnych i międzynarodowych projektach związanych z optymalizacją i automatyzacją procesów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach wielu branż należących do grona klientów takich firm jak IFS Industrial & Financial Systems, IDS Scheer czy też Capgemini.
Pan Krzysztof Luty jest do chwili obecnej:
Prezesem Zarządu spółki Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki Aniołowie Konsultingu sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki ECM Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Krzysztof Luty nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Luty pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Krzysztof Luty nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału administracji w Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Akademia Morska)

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
BIG Bank Gdański SA/ Bank Millennium – inspektor, kierownik oddziału Banku
Softbank SA – Key Account Manager
Siemens SBS – Key Account Manager
Spin Sp. z o.o. Dyrektor Sektora finansowego
Atena sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy i Dyrektor Oddziału Warszawa
Soflab Technology sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
SAP Polska sp. z o.o. – Account Executive

Pan Jacek Karnat w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:

SAPresources sp. z o.o. –  Prezes Zarządu, do 31.12.2017 r.;
Business Solutions Consulting sp. z o.o. –  Członek Zarządu, wspólnik do 06.2017 r.
2BEFLEX SP. Z O.O.- Prezes zarządu, wspólnik do chwili obecnej

Pan Jacek Karnat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Ikar Jacek Karnat, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Karnat pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Karnat nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Wykształcenie wyższe techniczne.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Obecnie:
Prezes Zarządu Soflab Technology sp. z o.o.
Prezes Zarządu Soflab Services sp. z o.o.

W przeszłości:
Konsultant Sofrecom Polska
QA manager Telekomunikacja Polska S.A

Pan Tomasz Szadkowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Szadkowski w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Soflab Technology sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Soflab Services sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Spotbeans sp. z o.o.; wspólnik;

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Szadkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Szadkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne: planowanie i zarządzanie trzech uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, The Roger’s University (USA);

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Od 30 lat związany z planowaniem procesów inwestycyjnych, doradztwem inwestycyjnym, analizą systemów, budową nowych strategii, metod osiągania celów i środków na ich realizację, doborem narzędzi komunikacyjnych. Swoje umiejętności oferował radom nadzorczym i zarządom spółek tworzącego się rynku kapitałowego takich jak: AMS S.A., Emax S.A., ARAM-Grupa Sygnity S.A., Intermedica.

Pan Jacek Chudziński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Chudziński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Chudziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, mgr nauk ekonomicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

20 lat doświadczenia w branży ICT zdobytego w takich organizacjach, jak: Hogart, Computron Software Poland, EMC Computer Systems, Pervasive, Citrix Systems oraz Finnsoft.

Pan Robert Lange w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Finnsoft Sp. z o.o. Prezes Zarządu oraz udziałowiec od 2002 r.
Comtrust Sp. z o.o. Współzałożyciel oraz udziałowiec spółki od 2009 r.

Pan Robert Lange nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Robert Lange pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Robert Lange nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Zeto – Rodan sp. z o.o. – projektant programista
Biuro Maklerskie BPH S.A. – analityk
PKO Bank Polski S.A. – specjalista bankowy
Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. – specjalista
Dom Maklerski Banku BPS S.A. – kierownik projektu
EMCG sp. z o.o., partner
Minos S.A., partner
Pan Wojciech Ryguła w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
FTI Profit S.A. Członek Zarządu, współzałożyciel, do chwili obecnej,
Śląskie Kamienice S.A. Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,

Pan Wojciech Ryguła prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Ryguła nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Ryguła nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Wojciech Ryguła pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Wojciech Ryguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Obecnie:
Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami – Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu
Partner Zarządzający firmy konsultingowej Synergia
W przeszłości:
Współwłaściciel firmy doradczej Umano Solutions sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik Zarządzania, Zarządzania Strategicznego, Adiunkt, Wykładowca m.in. przedmiotów:  „Zarządzanie projektami”, Zarządzanie zespołem” „Systemy nadzoru i kontroli” i „Zarządzanie kadrami”. Twórca i Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania Projektami. Wykładowca Project Management –  MBA Atlanta AE w Poznaniu, Studiach Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Przedsiębiorstwami, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Niezależny konsultant w zakresie zarządzania projektami, zespołami ludzkimi, szkolenia
IDS Scheer Polska, Departament Business Consulting, Starszy Konsultant
FOCUS – Agencja Marketingowa, starszy konsultant

Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA).
Od 22 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Twórca i wykładowca Project Management na studiach MBA (Atlanta, Georgia State University) oraz założyciel i wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania.

Pan Tomasz Kopczyński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Tomasz Kopczyński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat pan Tomasz Kopczyński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pan Tomasz Kopczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Kopczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.