Raport 18/2022 – Otrzymanie przez spółkę zależną kompleksowego zlecenia wdrożenia platformy e-commerce na rzecz światowego lidera branży górniczo-hutniczej.

Reading time: < 1 min.
Katarzyna

Raport 18/2022
Tytuł:

Otrzymanie przez spółkę zależną kompleksowego zlecenia wdrożenia platformy e-commerce na rzecz światowego lidera branży górniczo-hutniczej.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna SI-eCommerce Sp. z o.o. otrzymała kompleksowe zlecenie wdrożenia platformy e-commerce na rzecz światowego lidera branży górniczo-hutniczej oraz czołowego producenta miedzi i srebra – Grupy Kapitałowej KGHM S.A.

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem studium wykonalności oraz zaprojektowania, wykonania i uruchomienia responsywnej platformy e-commerce, jak również świadczenia wsparcia technicznego na rzecz jednej ze spółek zależnych, wchodzących w struktury Grupy Kapitałowej KGHM S.A. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac ww. usługi zostaną zrealizowane do końca kwietnia 2024 roku.

W opinii Zarządu Lukardi S.A. zawarta umowa stwarza realne perspektywy biznesowe, których realizacja będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Spółka oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with