Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
Jak się przygotować do MIGRACJI i optymalizować koszty
POBIERZ
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo

Zapisz się

Raport ESPI 10/2023 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.

Czas czytania: 2 minut
Katarzyna

Raport bieżący ESPI: 10/2023
Tytuł:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.

Treść raportu bieżącego:

Niniejszym zawiadamiamy na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych o zamiarze połączenia spółek Lukardi Spółka Akcyjna (dalej „Lukardi”), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448 (jako spółka przejmująca) ze spółką Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. (dalej „Aniołowie Konsultingu”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441506. (jako spółka przejmowana).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Lukardi S.A. spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. na spółkę Lukardi S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia.

Połączenie nastąpi zgodnie z warunkami planu połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych www.lukardi.com/pl/ oraz www.aniolowiekonsultingu.pl zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy mogą zapoznać się ze wskazanymi poniżej dokumentami w terminie od 6 września 2023 roku do 6 października 2023 roku, w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3:

(a) plan połączenia,

(b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

(c) projekt uchwał o połączeniu spółek,

(d) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie planu połączenia,

(e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień.

Sporządzenie sprawozdania zarządów łączących się spółek dla celów połączenia oraz opinia biegłego nie były wymagane zgodnie z art. 516 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2024. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity