Raport: 1/2021

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 12 lutego 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2021 roku: 14 maja 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2021 roku: 12 listopada 2021 r.

Raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 31 maja 2021 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok: 31 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu