Raport 12/2021

Tytuł:

Raport roczny za 2020 rok.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Lukardi S.A. za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny Lukardi 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Lukardi 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu