Raport 17/2021

Tytuł:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Protokół ZWZ z 29.06.2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu