Raport 19/2021

Tytuł:

Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2021 roku.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi S.A.za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Lukardi – Raport okresowy za II kw. 2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu