Raport: 16/2020

Tytuł:

Naruszenie terminu publikacji raportów bieżących.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że raport bieżący nr 14/2020 – Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmian w statucie Emitenta oraz raport bieżący nr 15/2020 – Zmiana adresu Emitenta, zostały opublikowane z jednodniowym opóźnieniem. Powodem opóźnienia w przekazaniu ww. raportów bieżących były problemy techniczne Emitenta z dostępem do systemu EBI. Raporty zostały opublikowane niezwłocznie po usunięciu problemów technicznych we współpracy z GPW. Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.

Podstawa prawna:

zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu