Raport bieżący ESPI 19/2020

Tytuł:

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu w załączeniu przekazuje zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie_Lukardi

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu