Raport bieżący ESPI 2/2021

Tytuł:

Zawarcie umowy z Flota Filmowa Sp. z o.o. na zakup dedykowanej platformy informatycznej dla branży przemysłów kreatywnych.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. („Spółka, Emitent”) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 roku zawarł umowę ze Spółką Flota Filmowa Sp. z o.o. na realizację utworzenia dedykowanej platformy informatycznej dla branży przemysłów kreatywnych.

Wartość umowy wynosi 1.090.000 zł netto. Wykonanie usługi nastąpi w terminie do 31 maja 2021 roku. Zawarcie niniejszej umowy ma istotne znaczenie w kontekście realizacji strategii biznesowej Lukardi S.A. i stworzenia optymalnych warunków do dynamicznego rozwoju Spółki oraz będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu