Raport bieżący ESPI: 3/2019

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 1 lipca 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 01 07 2019.pdf (rozmiar 1,4 MB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu