Raport bieżący ESPI 3/2021

Tytuł:

Zbycie akcji Spółki przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Emitenta panem Krzysztofem Luty o zbyciu akcji Lukardi S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

powiadomienie

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu