Raport bieżący ESPI 7/2021

Tytuł:

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Jacka Karnata. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie_Jacek Karnat

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu