Raport bieżący ESPI 8/2021

Tytuł:

Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A.  („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynęło od pana Krzysztofa Lutego – prezesa zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

zawiadomienie MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu