Twoje bezpieczeństwo IT w czasie rzeczywistym jest naszym priorytetem

Ciągłe śledzenie transakcji i aplikacji jest niezbędne do ochrony Twojego środowiska IT.

SAST Suite wykrywa krytyczne incydenty natychmiast po ich wystąpieniu, będziesz w stanie podjąć natychmiastowe działania zaradcze.

Zdolność do monitorowania ryzyka i zgodności danych oraz prowadzenie szybkich analiz zapewni lepszą ochronę wrażliwych danych
przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania wszystkich zobowiązań prawnych.

Moduły

SAST Risk and Compliance Management

Zacznij aktywnie zarządzać ryzykiem

SAST Security Radar

Wykrywanie cyberataków w czasie rzeczywistym

SAST Download Management

Zapobiegaj wyciekowi danych z systemu SAP

SAST Management Dashboard

Przejrzysta analiza zagrożeń systemu

SAST Risk and Compliance Management

Zacznij aktywnie zarządzać ryzykiem

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w IT pomaga w szybszym podejmowaniu rozsądnych decyzji. Dzięki temu zwiększa się wartość organizacji.

W praktyce nadal widujemy braki w dysponowaniu odpowiednimi środkami do wczesnego wykrywania zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem w IT jest często rozumiane jako proces reaktywny.

Dzięki SAST RCM (dawniej znany jako SAST RiskTrack) uzyskasz możliwość stosowania własnych zasad bezpieczeństwazgodności danych. Dokładnie określisz kto jest w stanie sprawdzić jakie parametry. Dostaniesz możliwość oznaczenia zidentyfikowanego ryzyka (wynikającego z monitorowania systemu, autoryzacji czy analizy SoD).  SAST RCM to kompleksowe rozwiązanie do raportowania w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko.

Korzyści z zastosowania SAST RCM

N

Ręczne i automatyczne kontrole oraz dokumentacja

N

Status zgodności danych

N

SAST dostarcza zestaw reguł i kontroli

N

Możliwość tworzenia własnych zasad kontroli

N

Planowanie powtarzających się audytów

N

Szczegółowy opis zidentyfikowanych ryzyk

N

Mitygacja ryzyka

SAST Security Radar

Wykrywanie cyberataków w czasie rzeczywistym

W przeciwieństwie do narzędzi klasy SIEM – SAST Security Radar robi więcej niż tylko analizę Twoich autoryzacji i konfiguracji systemu. Dzięki SAST SSR możesz skanować system w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach na wszystkich poziomach systemu SAP w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie ataków bazuje na logach i analizie ruchu oraz wymaga sporej wiedzy odnośnie możliwych ścieżek i wzorców związanych
z atakiem na system. Inteligentne zarządzanie informacjami jest konieczne w celu oceny takich danych bezpieczeństwa. Zdarzenia związane z bezpieczeństwem należy wyłowić z morza danych
i umieścić je we właściwym kontekście. Dlaczego nie pozwolić, aby moduł SAST SSR  poradził sobie z tym zadaniem?

Integracja z nadrzędnym narzędziem SIEM pozwala również skonsolidować wszystkie incydenty związane z bezpieczeństwem wykrytym w systemach SAP i innych obszarach środowiska IT.

Korzyści z zastosowania SAST SSR

N

Dostęp do aktualnego stanu bezpieczeństwa systemu SAP za pomocą jednego kliknięcia

N

Stałe monitorowanie konfiguracji systemu, uprawnień użytkownika oraz logów bezpieczeństwa

N

Dostęp do informacji
o naruszeniach zasad bezpieczeństwa
w czasie rzeczywistym

N

Możliwość pseudonimizacji danych użytkownika w celu zapewnienia zgodności
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (GDPR)

N

Automatyczne wysyłanie alertów w odpowiedzi na krytyczne incydenty
i złożone zdarzenia (kombinacje wielu niekrytycznych zdarzeń)

N

Szybkie wdrożenie
i ekonomiczna obsługa

N

Aktualizacja biblioteki zdarzeń na bieżąco

N

Integracja ze wszystkimi systemami klasy SIEM

SAST Download Management

Zapobiegaj wyciekowi danych z Twojego systemu SAP

W wielu przypadkach użytkownicy SAP mają więcej niż tylko dostęp do poufnych danych – mogą łatwo pobierać zawartość całych tabel lub wysyłać je e-mailem do zewnętrznych użytkowników.
Oprócz tego, że jest to problematyczne z punktu widzenia prawa – może to ujawnić Twoje tajemnice handlowe lub sprawić,
że staniesz się ofiarą szpiegostwa przemysłowego.

W module SAST DLM (wcześniej znanym jako Download Observer) dostajesz możliwość monitorowania pobierania danych do plików. Automatyczne śledzenie i rejestr każdego pobrania wykonanego
w SAP zapewnia bardzo skuteczne narzędzie do ochrony firmy przed naruszeniami i szpiegostwem.

Korzyści z zastosowania SAST DLM

N

Chroni krytyczne dane biznesowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, szpiegostwem przemysłowym i kradzieżą

N

Wspiera wewnętrzne polityki bezpieczeństwa

N

Rejestruje pobrane pliki za pomocą SAP GUI lub wysyłki e-mailem

N

Zabezpiecza bazę danych

N

Integruje się bezpośrednio z SAP

N

Opcjonalna możliwość powiadomień użytkowników, blokady pobierania
i procedury zatwierdzania

SAST Management Dashboard

Przejrzysta analiza zagrożeń systemu

Czy chcesz zrobić coś więcej niż tylko identyfikować krytyczne działania systemu SAP? Szukasz sposobu na wizualizację i analizę danych z uwzględnieniem upływu czasu?

Jeśli tak – SAST Management Dashboard jest idealnym uzupełnieniem innych modułów SAST Suite.

Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić bieżący raport o stanie bezpieczeństwa Twojego SAP. Pulpit nawigacyjny może również pokazać te obszary, które powodują wystąpienie luk bezpieczeństwa. Dzięki temu w każdej chwili dostępne są informacje wysokiej jakości o statusie ryzyka.

Korzyści z zastosowania SAST MD

N

Analiza ryzyka oparte na narzędziu do analizy biznesowej QlikSense

N

Intuicyjny interfejs pozwala szybko zidentyfikować błędy bezpieczeństwa (nawet bez specjalistycznej wiedzy IT)

N

Najwyższa wydajność dzięki technologii In-Memory

N

Połączenie wszystkich danych (od zagregowanych wskaźników ryzyka do poziomu szczegółowego) za pomocą kilku kliknięć

N

Szybka implementacja oparta na standaryzowanej integracji z SAST Suite

Porozmawiajmy o ochronie Twojego biznesu

Mam na imię Tomek i wspólnie z zespołem pomagamy klientom SAP podnosić poziom bezpieczeństwa ich danych.

Tomasz Jurgielewicz
Implementation Director
tel +48 508-400-203
Wyrażam zgodę na: